Competicions


Informació de les pròximes competicions per data:
Els que estiguin en una llista d'inscrits, però no podran participar, important! avisar amb una setmana d'antelació per poder esborrar la inscripció. (això no és necessari amb els tornejos de club que no tenen inscripció)


De moment no hi ha competicions pròximament.