Dies i Horaris

Matí:


Matins (totes les edats)
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
Matí de 10:00 a 11:00

Matí de 10:00 a 11:00
Matí de 10:00 a 11:00

Activitat Lliure de 11:00 a 11:30


Tardes:


Infantil
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
De 7 anys fins a 12 anys de 18:00 a 19:00


Joves de 13 a 18 anys
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
Joves de 13 a 18 anys de 19:00 a 20:30 Activitat lliure de 19:00 a 21:00 Matí de 10:00 a 11:30Competició
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Grup competició de 19:00 a 20:30 Activitat lliure de 19:00 a 21:00

Classes individuals de 20:30 a 21:30

Adults (inclou els matins)
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
Ac. lliure de 20:00 a 20:30 (consultar) Activitat lliure adults de 20:00 a 20:30 (consultar) Matí de 10:00 a 11:30
Adults de 20:30 a 21:30 Adults de 20:30 a 21:30
* Els dimarts i divendres es dedicaran per treball més específic, en cas de qui estigui interessat en aquests dies ens ho podeu consultar
Iniciació Joves de 13 a 18 anys
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Iniciació Joves de 19:00 a 20:30 (consultar)
* Els divendres es pot fer classes d'iniciació individual en el cas de no poder accedir els altres dies


Iniciació Adults (inclou els matins)
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
Iniciació adults de 20:30 a 21:30 (consultar) Iniciació adults de 20:30 a 21:30 Iniciació adults de 20:30 a 21:30 (consultar) Matí de 10:00 a 11:30
* Els dimarts i divendres es pot fer classes d'iniciació individual en el cas de no poder accedir els altres dies