Dies i Horaris

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
Adults matins de 10:00 a 11:00

Adults matins de 10:00 a 11:00
Adults matins de 10:00 a 11:30


Esgrima Medieval de 11:30 a 13:00
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte
Esgrima grup edats d’entre 7 i 12 anys de 18:00 a 19:00


Esgrima grup edats a partir de 13 anys de 19:00 a 20:30 Entrenament lliure de 19:00 a 21:00
Adults de 20:30 a 21:30 Grup competició adults de 20:30 a 22:00 Adults de 20:30 a 21:30 Adults de 20:30 a 21:30 Grup competició adults de 20:30 a 22:00