Esgrima escènica

Les classes seran d'esgrima escènica en lloc d'esportiva normal durant la primera setmana de juliol.