Horaris actuals degut a la situació del Covid

Grup de nens del horari de 18:00 a 19:00 de dilluns a divendres queden cancel·lades fins al dia 30 de març o fins a pròxima informació.

Grup de joves de 19:00 a 20:30 funcionaran de moment els entrenaments amb normalitat de dilluns a dijous, els divendres no hi haurà classe que és el dia on es pot ajuntar més persones.

Grups d'adults de lleure i competició a partir de les 20:30, matins i dissabtes, entrenaments normals excepte que els divendres no hi haurà classe que és el dia on es pot ajuntar més persones.

Totes aquestes mesures estan sotmeses a la informació de com evoluciona aquest assumpte i poden modificar-se en qualsevol moment.

Nou: des de la Secretaria General de l’Esport insten a suspendre durant els pròxims 15 dies tota activitat esportiva (fins dia 30). Per tant les mesures anunciades queden supeditades a aquesta última i és que totes les activitats quedaran suspeses fins dia 30. Gràcies per tot.