MUSEUS DE L'ESGRIMA (Museos de la esgrima)


Català (debajo en Español)
Bé, avui us presentaré un petit recull de webs de museus de l'esgrima, de fet, aquests museus són bàsicament col·leccions privades obertes al públic que es poden visitar i majoritàriament es troben a França. No he tingut l'ocasió de visitar-ne cap d'ells però el que podrem trobar són armes tant de combat real com d'esportives o d'entrenament de finals del segle XIX, diversos trofeus, gravats amb temes esgrimístics i alguns tractats antics sobre el tema de l'esgrima d'entre moltes altres coses. També vull afegir a aquestes webs, la web del museu Marès de Barcelona (molt pròxim a la Catedral de Barcelona) que recentment ha recuperat una col·lecció privada del poeta Frederic Marès d'espases d'època com rapiers o “roperas” i fins hi tot una de medieval.

Español (amunt en Català)
Bueno, hoy os presentaré una pequeña muestra de webs de museos de la esgrima, de hecho estos museos son básicamente colecciones privadas abiertas al público que se pueden visitar y mayoritariamente se encuentran en Francia. No he tenido la ocasión de visitar ninguno de ellos pero lo que podremos encontrar son armas tanto de combate real como de deportivas o de entrenamiento de finales del siglo XIX, varios trofeos, grabados con temas esgrimísticos y algunos tratados antiguos sobre el tema de la esgrima de entre muchas otras cosas. También quiero añadir a estas webs, la web del museo Marès de Barcelona (muy próximo a la Catedral de Barcelona) que recientemente ha recuperado una colección privada del poeta Frederic Marès de espadas de época como rapiers o "roperas" e incluso una de medieval.