Esgrima escènica última setmana de juny

En aquesta última setmana de juny, en els dies 25, 27, i 30 de juny, no es farà classe d'esgrima normal si no que es farà durant tota la setmana esgrima escènica.