Esgrima Escènica

Les classes d'esgrima d'entre el 17 i 22 de desembre no seran d'esgrima d'entrenament normal si no que seran d'esgrima escènica.