Juliol i Agost

Nens:
El juliol horaris i dies normals, a l'agost fan vacances (pode venir si volen)

Adults:
El juliol horaris i dies normals,  l'agost té horari especial:
  • Dilluns i dijous matí de 10: a 11:00
  • Dilluns i dijous tarda de 19:00 a 21:30
Al setembre ja es tornarà als horaris normals