Conquista l'Esgrima (català / castellano)

CATALÀ
"Conquista la Esgrima" és un vídeo realitzat per l'actor i especialista en combat escènic Peter Woodward que és membre de l'Acadèmia Anglesa de combat dramàtic i ha participat en moltes produccions cinematogàfiques, televisives i especialment teatrals, com també és un estudiós de l'esgrima d'època. En aquest vídeo en concret de tres parts, ens mostra com era i és l'esgrima al cinema i després ens mostra una mica com eren els duels de veritat. També tenim el seu vídeo de "Conquest the Duel".

S'ha de tenir en compte que la traducció tècnica té les seves deficiències hi ha força confusió entre epée, espasa, rapiere, ropera, estoc, etc... i a vegades de l'anglès, al català amb posteriors influències del castellà, francès i italià poden utilitzar diversos noms per un mateix tipus d'espasa.

CASTELLANO 
"Conquista la Esgrima" es un vídeo realizado por el actor y especialista en combate escénico Peter Woodward que es miembro de la Academia Inglesa de combate dramático y ha participado en muchas producciones cinematogáficas, televisivas y especialmente teatrales, como también es un estudioso de la esgrima de época. En este vídeo en concreto de tres partes, nos muestra cómo era y es la esgrima en el cine y luego nos muestra un poco cómo eran los duelos de verdad. También tenemos su vídeo de "Conquest the Duel".

Hay que tener en cuenta que la traducción técnica tiene sus deficiencias hay bastante confusión entre epée, espada, rapiere, ropera, estoque, etc ... y a veces del inglés, al castellano con posteriores influencias del francés e italiano pueden utilizar varios nombres para un mismo tipo de espada.