Horaris d'Agost

Horaris d'agost:

El grup de nens de l'horari de 18:00 a 19:00 vacances fins l'1 de setembre que re-emprenen la seva activitat.

La resta de grups poden venir a l'horari d'agost:

Els dilluns i els dimecres de 19:00 a 21:00. Tothom, independentment dels horaris que tingui pot venir.

També a partir de les 20:00 deixarem provar esgrima medieval a qui vulgui provar amb nosaltres.