Dies i Horaris

Matins sols

Dimecres de 10:00 a 11:00 i/o 

Dissabte de 10:00 a 11:30  


Tardes:

Iniciació nens d'entre 7 a 12 anys 

de dilluns a divendres de 18:00 a 19:00  


Iniciació joves d'entre 12 a 17 anys 

Iniciació Dilluns, Dimecres i Divendres de 19:00 a 20:30; Classes individuals els dimarts o dijous a consultar.  


Iniciació adults 

Iniciació de Dilluns i Dimecres de 20:30 a 21:30 

Dijous combats lliures de 19:00 a 20:00 

Dissabte de 10:00 a 11:30 

 


Competició joves i adults

Dimarts i Dijous de 20:00 a 21:30; i Divendres combats de 19:00 a 21:00

Classes individuals i combats dimarts i dijous de 19:00 a 20:00


Iniciació a l'esgrima medieval  

Dissabte de 11:30 a 13:00